Съхранение и логистика

Правилното съхранение на стоки с търговска цел, лични вещи, мебели и други. Логистичната база на „The easy way“  е новопостроена първокласна складова база, покриваща всички необходими пожаро-безопасни условия. Най-високо ниво на видео наблюдение и охранителни системи.